Nyheter 
Retningslinjer 
Klienter 
Howto's 
FAQ  
Kontakt Oss  
Linker 
Statistikk 

Faq:

Hvem er JUPES, og hva gjør den?
JUPES er den første service som er tatt i bruk på EFnet, og er en service som hindrer kanaler i og bli opløse. JUPES kjøres fra service-terminalen services.int på en egen virtuell server. JUPES sjekker ca. hvert 15. minutt hvem som oftest er op på kanalen, og hvilke nick som har op. Og om kanalen din skulle bli opløs, vil JUPES joine kanalen ganske fort, og ope dem som sist var op i kanalen. 

Hvorfor er botene mine nede når uptime viser at serveren ikke har vært av?
Problemer med nedetid, trenger ikke å ligge hos Multinet. Problemene oppstår som oftest (dessverre) utenfor nettverket til Multinet, og det er ofte KPNQwest (linjeleverandøren) vår som har linjeproblemer, eller enkelte routingproblemer mot utlandet/omgivelsene.

Jeg får beskjed om "Cannot create listening port" når jeg starter psyBNC. Hva er galt?
Porten du prøver og bruke, er enten i konflikt med en enhetsport, eller en annen brukers port. Prøv og hold dere på den 5-siffra siden når det gjelder porter på klientene. Og prøv og tenk at INGEN andre har tenkt på den porten du skal bruke.

Hvordan servere kan multinet-hostene komme inn på?
Det finnes ingen liste som viser hvilke servere dem kommer innpå. Det endres i-lines (tillatelser) hver dag, og det varierer hvilke servere vi har tilgang til. Vi skal kunne bruke de fleste servere i europa utenom dem som har begrensninger. Vi minner om og lese /motd ircserver og se om dem tillater boter, før du evt. skifter
server.

Hvordan setter jeg opp en bot?
Vi har laget en perfekt howto for dem som vil lære seg og sette opp eggdrops på en grei og enkel måte:
Howtoen kan du finne her og du kan se en txt-versjon her

Hvordan lager jeg botnet?
Et botnet er et nettverk av boter som er koblet sammen. En grei beskrivele av hvordan du setter opp et botnet kan du finne på http://www.egghelp.org/netbots.shtml . Vi minner også om at det finnes andre botnetscript enn netbots, men dette er et bra script og begynne med, og det fungerer bra.

Kan dere sette opp boter og botnet for meg?
Vi har fått 1000 henvendelser om dette, og NEI. Vi setter IKKE opp verken boter eller botnett til dere. Dette er et arbeid som tar tid, og det er det opp til dere og utføre og lære.

Har eggis.multinet.no vhoster?
Ja, eggis.multinet.no har en del vhoster og by på. En liste av vhoster kan fås ved å skrive /usr/bin/vhoster ifra console (Telnet/SSH)

Hvor finner jeg TCL-scripts?
Det finnes en drøss av tcl'script på nettet. http://www.egghelp.org/ og http://www.eggheads.com/ har mengder av dem. Vi minner samtidig om at vi vil IKKE stå til ansvar om du bruker TCL-script som fører til at materiale blir ødelagt.

Hva har linjekapasiteten og si for shellet mitt?
Tilknytningshastigheten til serveren spiller mye inn på hvor stabil serveren er. En server som står på en solid internettilknytning har bedre odds for å motstå et angrep fra andre (DoS) Det bestemmer også hvor mye data som serveren er i stand til og motta og sende ut, og hvor fort dette skjer.
Det finnes forskjellige standarder for slike hastigheter:

T1: 1.508mbps (STM1. DS1 = flere T1's balansert på flere routere)
E1: 2mbps 
T3: 45mbps (STM3. DS3 = flere T3's balansert på flere routere)
OC3: 155mbps 
OC12: 644mbps 
OC48: 1.5gbps 

Hva er DoS og packeting?
DoS (Denial of Services) er en form for data-angrep som gjøres ved å sende en del illegale tjenesteforespørsler til ofret som ikke serveren forstår seg på. Om denne floden av data pågår over lengre tid, kan det føre til at båndbredden til serveren kun blir brukt på å svare på at tjenesteforespørslene ikke finnes  og serveren vil til slutt bli overbelastes, og den vil bli satt ut av spill. Derav navnet. "Packeting" er en fellesbetegnelse for internett/nettverks-angrep som foregår over ICMP/UDP (TCP) protokollene.

Jeg begynner og bli lei av å starte boten min på nytt og på nytt, er det en måte og få boten
til å starte opp automatisk etter at den ramler ned igjen?

Nesten alle unix-versjoner har tjenesten crontab som er en tjeneste som kan sjekke om en liste av programmer/configfiler kjører, og starte dem opp om man ikke gjør det.  Om serveren blir restartet, vil den kjøre gjennom denne listen og sjekke om prosessene kjører og starte dem som ikke kjører. 
Gå på http://www.egghelp.org/setup.shtml for å få mer hjelp til dette.

Noen ganger når boten min joiner etter en netsplit bruker den å deope masse andre boter og bli kicka. Hva kan være grunnen til dette?
Du har satt 'stopnethack' til 1, 2 eller 3. Stopnethack er et option som egentlig ikke er ment for EFnet. Det forsikrer bare rett og slett om at ingen andre som hadde op før netsplitten skal ha op etter netsplitten. Grunnen til at dette ble lagd var at det før var lett og "surfe netsplitter" for å "stjele" kanaler fra andre. Rediger configfila di og sett stopnethack til 0. (Du kan sette den til 0 på hver individuelle kanal ved å skrive .chanset #kanal -stopnethack på partyline)

Hva er en netsplit?
En netsplit forekommer når det på en eller annen måte blir brudd mellom to IRC-servere. Om det står f.eks *** Boten has quit IRC (irc.ins.net.uk irc.isdnet.fr) vil det si at irc.isdnet.fr ble disconnecta fra irc.ins.net.uk. Dette kan skyldes reboot av serveren eller at sambandet mellom serverne på en eller annen måte ble brutt. Serverne på IRC har et samordnings-system som gjør at dem oper, voicer, setter de bans som var  før netsplitten når dem "kobles sammen" igjen.

Jeg har starta boten og alt gikk bra, men den vil ikke koble til IRC. Hva skal jeg gjøre??
Boten din lever, men den klarer bare ikke å koble til IRC-serveren. Dette kan være pga at den ikke er tillatt på serveren, eller at hosten du valgte på boten er bannet fra serveren. En annen måte å få boten til å gjenkjenne deg som eier er og telnete til den og oppgi 'NEW' som username.
For å telnette til boten bruker du enten Putty eller telnet.exe. F.eks:

Start - Kjør - Skriv: telnet vhosten.du.valgte.til.boten.din <porten>

Porten finner du under "listen user" eller under "listen all". Spørs om du valgte to separate eller èn felles.

Oppgi NEW som nick og følg instruksjonene.
Prøv deretter og skriv .jump <en annen server>

NB! Husk på å add hosten du bruker på IRC etterpå slik at boten kjenner deg igjen fra IRC ikke bare på telnet. 

Kan jeg bruke mitt eget domene som vhost på boten min på Multinet?
I utgangspunktet kan du ikke det. Dette kreves at du avtaler med admins om en DNS-avtale. Det kreves også at du ber nåværende DNS-admin til å release domenet ditt til DNS-serveren som multinet.no-serveren bruker.

Hva er IRCD Hybrid?
IRCD Hybrid er IRC-server programvaren som benyttes på EFnet.
IRCD Hybrid er foreløpig bare tilgjengelig for Linux og BSD-platformer.
Les om den på http://www.the-project.org/

Hva gjør jeg for å drepe boten min?
Dette kan gjøres på to måter. Om du er owner (+n) i boten kan du skrive .die på partyline.
En annen måte å gjøre dette er å logge inn på shellet, og deretter skrive 'ps -x'.
Du vil nå få opp en liste over prosessene som kjøres på shellet ditt. Hvert enkel prosess indentifiseres av et PID-nummer (Process ID) For å drepe boten din må du skrive 'kill -9 <PID-nummeret som tilhører eggdrop-prosessen>'
PS! ikke bry deg om ps -x og -bash som kjøres på shellet. ps -x er kommandoen du utfører i øyeblikket, og -bash er terminalvinduet du befinner deg i (IKKE DREP DET)

Jeg får beskjed om at boten allerede kjører når jeg prøver og starte den selv om den
er drept. Hva gjør jeg feil?

Her har det enten skjedd en diagnosefeil eller så har du gjort noe feil. Det er ingenting farlig. Gå bare i botmappa di og slett fila med navn pid.botnavn. Så om boten din heter multinet skriver du: rm -rf pid.multinet Om du da starter boten igjen, skal du ikke få den feilmeldinga.

Noen botnet har noen rare måter og ope andre boter på.
*** Bot sets mode +o-b Bot2 *!Hdja/6fGr@g1AB7YUIfxb/nj f.eks. Hvordan gjør jeg dette? Og hva er det for noe?
Dette er det som kalles for cookie ops. Cookie ops er krypterte bans. Og ved hjelp av et kodeord krypterer den en kombinasjon av ident, host og kodeordet  til en string som du viser i spørsmålet ditt.
Disse brukes til og autentifikere (godkjenne) en annen bots passord før den opes av andre. Slik fungerer det:
- Boten som vil bli opa, lager en kryptert kode ved hjelp av en statisk/dynamisk nøkkel, host, ident og kanal (vanligst)
- Boten sender koden med en "op-request" til en annen bot i nettet.
- Boten som mottar koden/cookien, lager en cookie med ved hjelp av sitt passord, og den respektive host/ident/kanal
- Om nøklene stemmer overens, vil boten ope den andre, og sette -b <en kode av samme sort>

Noen script avviser totalt den andre boten, om det viser seg at cookien er falsk, eller sendt av en bot den ikke gjenkjenner. Dette skjer oftest ved og sette et +r flagg (reject) og et globalt +d flagg (force global deop)
Dette vil sikre nettet ved og verken linke, eller ope boten før eieren har fått sett på det.
Du kan ikke lage et slikt script på egen hånd med mindre du har god innsikt i C og TCL-programspråket, og det finnes nesten kun i private botnetscript.
Se Raeky's hjemmeside for mere informasjon: www.raeky.com

Når jeg telnet'er/.relay'er til boten får jeg beskjed om at: 'This telnet port is for bots only'.

Hva gjør jeg galt?
Porten du prøver å koble til har du angitt som bot-port i configen din. Du kan enten ha to individuelle porter for brukere og boter, eller du kan ha èn felles for begge. Om du bruker 2 forskjellige må du være sikker på at du adder begge portene på partyline (.chadde Bot hosten.du.valgte:<botport>:<brukerport>)
Om du telnetter fra en annen klient må du være sikker på at du oppgir brukerporten, ikke botporten.

Definisjoner:

Shell:

Konto som består av en mappe på en unix-platform. Oftest brukt som fellesbetegnelse for unix-kontoer på andre datamaskiner som fjernadministreres via et terminalvindu på en annen maskin.

Spam:
Systematisk reklamering, invitasjon til andre kanaler eller invitasjon til websider som foregår enten på kanaler eller i query (private msg)
Gjentakelse av invitasjoner (til websider, kanaler e.l) på kanaler eller query.

Takeover:
Å overta andre personers kanaler ved å massedeope de andre i kanalen og holde kanalen fot egne formål og under eget styre imot andre operatørers vilje.
Å overta andre personers kanaler ved å massedeope de andre i kanalen og lukke kanalen ved å sette key
og invite.

Hacking:
Få tilgang til andres datamaskiner og ressurser ved hjelp av ulovlige bakveier (exploits) og programmer.
Å bryte personvernloven ved å bryte seg inn i andres datasystemer via nettverket/Internet og utsette nettverket for fysisk skade.

Vhost
Virituelt domenenavn/IP som knyttes til nettverkskortets interface utenom serverens orginale domenenavn/IP.

Seal1 og mICK - Multinet IRC Support