Nyheter 
Retningslinjer 
Klienter 
Howto's 
FAQ  
Kontakt Oss  
Linker 
Statistikk 

Klienter:
Eggdrop:

Eggdrop er en irc-robot (bot) som er skrevet i progammeringspråket C og er i 
bruk på de fleste IRC-nettverk. IRC-roboten er i stand til å bli koblet i lag med andre boter og samarbeide men andre boter. Den kan dele
infofiler om både kanaler og brukere. IRC-roboten er også i stand til å utføre forskjellige operasjoner ved hjelp av TCL-script (kodespråk) Oppgavene kan være alt fra å lage Quizshow til å scanne porter. Den kan også dele filer med andre boter i nettverket (botnet) og sende filer over DCC. På denne måten kan botene jobbe synkront og samarbeide om visse operasjoner.
Eggdrop kan kjøres på de fleste unix-platformer, men er også nå kommet i en Windows-ported versjon. Mer informasjon om eggdrop kan du finne på www.egghelp.org

BNC/MUH/PsyBNC:

Bouncere er klienter som tillater deg og "hoppe gjennom" andre servere før du når IRC. Dette resulterer at du får en annen host enn den du vanligvis har på IRC. Hosten/IPen du får er en host/ip som er knyttet til maskinen du kjører BNC'en din fra (Med mindre du hopper gjennom nok en server) MUH/BNC'er kan brukes på mIRC, ircN, x-chat og andre IRC-klienter ved å ganske enkelt koble til vertshosten eller IPen etterfulgt av en valgt port du har satt opp i configfila til bounceren/muh'en din.
Om serveren du kjører den på har flere hoster/IPer knyttet til nettverksinterracet, kan du benytte en annen host en den som er standard på boksen (internettadressen)
De fleste bouncere/muh kan koples fra (detaches) og kobles til igjen (re-attaches) uten at klienten faller av IRC. Dette gjør at klienten din blir online på IRC 24/7.
Noen av disse er laget for å kunne administreres selv når brukeren ikke er tilkoblet. Det vil si at andre kan bruke den til å få op, e.l. 
Det er også mulighet og dele en BNC med andre om klienten har støtte for det
(Og at shell-leverandøren godtar det. Vi minner om at dette er forbudt på vår server)


BitchX:

BitchX er en IRC-klient som er basert på Epic's IRCii og kan kjøres fra ethvert terminalvindu i unix.
BitchX støtter de fleste kompilatorer, kjerner og distroer (unix-versjoner) og er meget fleksibelt når det
gjelder tilpasning. Den finnes også en Windows-versjon av BitchX BitchX kan i liket med en bouncer/muh kobles fra (detaches) og kobles til igjen (re-attaches) uten at klienten faller av IRC. BitchX krever heller ingen GUI for å kjøres, og den kan kjøres fra enten SSH eller Telnet.
BitchX har også til en viss grad muligheten til å operere som bot (irc-robot) og du kan kontrollere den ved hjelp
av CTCP-kommandoer. BitchX er utviklet av Panasync. Det finnes også en rekke scripts til BitchX.
Mer informasjon om BitchX kan du finne på http://www.bitchx.com/

EN liste over tilgjengelige vhoster finner du her.